Så fantastisk at du har valgt å støtte Sykehusbarn sitt arbeid. Sykehusbarn er en ideell stiftelse og jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres alvorlige sykdom, skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter under behandlingsperioden på sykehus i Norge. Sykehusbarn inkluderer alle barn når de er på sykehus, uavhengig av om barnet selv har diagnose, eller er pårørende til søsken, foreldre, øvrig familie eller venner med diagnose.

Du kan støtte oss ved å starte din egen innsamlingsaksjon gjennom ditt private nettverk og sosiale medier. Du kan støtte en eksisterende aksjon opprettet av andre, eller du kan gi en engangs donasjon direkte til Sykehusbarn.

Tusen takk for at du er med og bidrar!

97 456 kr
Insamlat


30
Insamlingar

186
Gåvor