Demensforskning

Demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Over 70 000 mennesker i Norge er rammet av demens, og 300 000 nære pårørende er berørt. Sykdommene er en mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Mennesker som har demens vil etter hvert miste evnen til å ta vare på seg selv. I dag finnes det ingen kur mot demens, og både den syke selv og pårørende lever med store belastninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn midler for å bidra til forskning på demens. Vi jobber helsepolitisk for å bedre situasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi gir ut brosjyrer og har en rådgivningstelefon, Demenslinjen, for alle med spørsmål om demens. Nasjonalforeningens helselag og demensforeninger arrangerer samtalegrupper, pårørendeskoler, driver helsepolitisk arbeid og mange små og store trivselstiltak. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud.

121,900 kr
Collected


2
Fundraisers

204
Donations