Stiftelsen ALS norsk støttegruppe generelt arbeid
Stiftelsen ALS Norge står bak dette prosjektet

Stiftelsen ALS norsk støttegruppe generelt arbeid

Stiftelsen har som formål å støtte forskningen på sykdommen ALS (Amyotrofisk lateralsklerose), samt behandling av sykdommen. Stiftelsen har også som formål å øke livskvaliteten for de med ALS, og for deres pårørende. Stiftelsen vil drive innsamling av midler for å kunne gi støtte til forskningen på ALS, og for å fremme forskningen på ALS. Stiftelsens formål vil også støtte ALS-prosjekter som foregår i Norge.

0 kr
Innsamlet


8
innsamlinger

0
Donasjoner