Takk for at du har valgt å støtte vårt arbeid for barn innlagt på sykehus i Norge. Du kan gjøre dette enten ved å starte din egen innsamlingsaksjon, bidra ved å klikke på en av de allerede eksisterende innsamlingaksjonene eller gi en engangsdonasjon.

Det er viktig å understreke at dette er en såkalt "crowdfunding platform" der dere kan samle inn penger gjennom privatpersoner i deres nettverk og gjennom sosiale medier. Dette kan feks gjøres i form av loddsalg, arrangementer av diverse slag eller ved salg av egenproduserte varer. Planlegges det derimot å kontakte eller søke midler fra næringsliv, organisasjoner eller andre støtteordninger i ditt lokalmiljø, så ber vi dere kontakter oss først på post@sykehusklovnene.no
Sykehusklovnene er en ideell organisasjon som har som hovedmål at “Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner”.

1 517 596 kr
Innsamlet


228
innsamlinger

2 654
Donasjoner