Av jordens en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land, ofte i vanskelig tilgjengelige områder med mangelfulle helsetilbud. Med dagens kunnskap og teknologi kunne over halvparten av verdens funksjonshemminger ha vært forebygget, og kan bli reversert med enkle inngrep. For å nå ut til områder med stort behov for helsetjenester, har IMPACT utviklet innovative løsninger som sykehustog sykehusbåt og flytende klinikker. Enkel kirurgi utføres gratis og gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake og muliggjøre et liv med skolegang, jobb og egen familie. Så langt har IMPACT organisasjonene berørt over 40 millioner mennesker i 33 land, og IMPACT Norway har vært en sentral del av dette. IMPACTs innsats betyr forskjellen på et liv i lidelse og fattigdom, og et liv med muligheter til skolegang og yrkesdeltakelse.

Alle våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med vår søsterstiftelser, med full deltakelse av mottakersamfunnene. Dette sikrer at vårt arbeid er vellykket, møte reelle behov og gir folk ferdigheter til å hjelpe seg selv. Vi tar sikte på å gjøre en langsiktig forskjell og fremme bærekraftighet – ikke avhengighet av utenlandsk bistand.

355.397 kr
Recaudado


8
Fundraisers

142
Donaciones