Gled et barn på sykehus Gi en gave!
Stiftelsen Sykehusbarn har oprettet dette projekt

10.620 kr
Indsamlet


11
Indsamlinger

40
Donationer