Life and Hope er en politisk og religiøs uavhengig bistandsorganisasjon som har spesialisert seg på utviklingsarbeid for vanskeligstilte kvinner, ungdom og barn i fattige land. Hovedfokus er rettet mot helse og utdanning. Life and Hope organiserer og drifter flere prosjektet i Etiopia i samarbeid med lokale aktører. En stor del av arbeidet i Norge og Etiopia foregår på frivillig basis.

Hovedmål: Gi vanskeligstilte kvinner og barn i fattige land et bedre liv og håp om en bedre framtid

5,200 kr
Collected


4
Fundraisers

19
Donations