Malawi har en million foreldreløse barn. BLOOM har siden februar 2007 gitt mat til 350 barn, og fra 2012, 375 barn. Vi gir også utdanning fra ungdomsskolenivå, da bare barneskolen er gratis i Malawi. De fleste hjelpeorganisasjoner opererer seg i byene. Barn på landsbygda blir ofte oversett. BLOOM hjelper foreldreløse og andre spesielt utsatte barn på landsbygda. Her har de sitt nettverk, og tilgangen på husvære og dyrkbar jord er bedre enn i byene. Vi driver praktisk talt uten administrasjonsutgifter i Norge. Bortsett fra honorar til regnskapsfører og revisor går alle inntekter direkte til senteret vårt i Malawi.

"Bloom er godkjent som frivillig organisasjon med rett til skattefradrag etter skatteloven § 6-50. Gaver mellom kr. 500 og kr. 16800 kan giver trekke fra på skatten."

7,600 kr
Collected


3
Fundraisers

14
Donations